Liczba odwiedzin strony: 35892 Osób na stronie: 11
 

Marianna Adamczyk 
Kancelaria radcy prawnego

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 107 poz. 680 - Szczegółowe zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa:   1)   zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej "funkcjonariuszami";   2)   zasady i tryb łącznego powierzania mienia funkcjonariuszom;   3)   warunki wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym łącznie funkcjonariuszom. §   2.  Umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za mienie powierzone im łącznie, zwana dalej "umową", może być zawarta z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w którego dyspozycji znajduje się powierzone mienie, zwanym dalej "kierownikiem", jeżeli na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności majątkowej wyrażą zgodę wszyscy funkcjonariusze, którym mienie zostało powierzone. §   3.  Każda zmiana w składzie funkcjonariuszy, objętych wspólną odpowiedzialnością majątkową, wymaga zawarcia aneksu do umowy. §   4.  1. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności majątkowej jest powierzenie...
Monitor Polski 2009 Nr 64 poz. 852 - Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 37 zł upamiętniających 25. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełu
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 37 zł upamiętniających 25. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu (M.P. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Ustala się:   1)   wzory, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 37 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,   2)   wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia - upamiętniających 25. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. §   2.  Monety, o których mowa w § 1 pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 13 października 2009 r. §   3.  Monetę, o której mowa w § 1 pkt 2, wprowadza się do obiegu z dniem 12 października 2009 r. §   4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1  WZORY, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ I 37 ZŁ   Wartość Cechy graficzne Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Próba Wielkość emisji (w sztukach) strona główna strona odwrotna 10 zł U góry z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony orła napis: ZŁO DOBREM/ZWYCIĘŻAJ. Poniżej...
KRS 0000359022 - AFB PARTNERS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AFB PARTNERS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2010-06-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚWIERZAWSKA 5 60-321 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
779-237-65-51 301464494 0000359022
KRS 0000359021 - TGS CONSULTING SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TGS CONSULTING SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁÓDZKA 53B 97-300 M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359021
KRS 0000359020 - STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I DUCHOWEJ "INIGO"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I DUCHOWEJ "INIGO" STOWARZYSZENIE 2010-06-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZIELONA 3 20-082 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359020
KRS 0000359019 - MYPHARM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MYPHARM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
F.JOLIOT-CURIE 11A/9 02-646 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359019
KRS 0000359018 - EONICS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EONICS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEJAZD 4/64 02-654 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359018
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Łódź HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Marianna Adamczyk Kancelaria radcy prawnego
adwokat łódzkienotariusz łódzkiekomornik łódzkiesyndyk łódzkieuczelnia prawnicza łódzkieprawnik łódzkieprawnikReklama